قناة

کتابخانه تخصصی تاریخ اسلام و ایران

کتابخانه تخصصی تاریخ اسلام و ایران
5.4k
عددالاعضاء
621
Links
803
Files
33
Videos
5,299
Photo
وصف القناة
کانال رسمی کتابخانه تخصصی تاریخ اسلام و ایران http://www.historylib.com/ http://www.sohalibrary.com/ https://ebookshia.com/ https://t.me/Ebookshia
تصویر روی جلد مجله ای سعودی از کتیبه سلطان محمد خدابنده در مسجد جامع اصفهان
تصویر روی جلد مجله ای سعودی از کتیبه سلطان محمد خدابنده در مسجد جامع اصفهان
[https://www.khabaronline.ir/news/391678/](https://www.khabaronline.ir/news/391678/)


یک یادداشت نس
https://www.khabaronline.ir/news/391678/


یک یادداشت نسبتا قدیمی از من در باره چهار کتیبه در مسجد جامع
تاریخ چاپ در استانبول و بلاد شام سالهای 1706 تا 1787
فایل پایین
تاریخ چاپ در استانبول و بلاد شام سالهای 1706 تا 1787
فایل پایین
این هم یک مقاله دایره المعارفی در باره تاریخ چاپ در میان عربها
نگاهی به رساله عملیه مرحوم حاج شیخ عبدالکریم حائری (کتابشناسی) / مجید غلامی جلیسه